Deelnemersvoorwaarden

Sanne van Paassen. KvK: 58058907. BTW: NL012057423B01

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Partijen
Sanne van Paassen: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Vlierden.
Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Sanne van Paassen. Hij of zij participeert in de betreffende activiteit die door Sanne van Paassen wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid
Deze Deelnemingsvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en Sanne van Paassen met betrekking tot alle activiteiten die door Sanne van Paassen worden georganiseerd.

De Deelnemer gaat akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en Sanne van Paassen met betrekking tot de activiteit waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen.

4. Gezondheidsverklaring Deelnemer
De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Sanne van Paassen georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Sanne van Paassen.

5. Verplichtingen Deelnemer ten aanzien van veiligheid
De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.
De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van Sanne van Paassen op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

6. Schade en aansprakelijkheid
De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Sanne van Paassen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook.
Schade aan of verlies van eigendommen van Sanne van Paassen of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van Sanne van Paassen en bij wangedrag in het algemeen behoudt Sanne van Paassen zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

7. Kosten en betaling
De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, zoals huur van materiaal en consumpties, worden op de site van Sanne van Paassen vermeld.
De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door Sanne van Paassen wordt aangegeven of worden na de clinic voldaan. Restitutie van de betaling is niet mogelijk indien de activiteit korter dan 24 uur van te voren door de Deelnemer wordt gecanceld zonder eerst te overleggen met Sanne van Paassen.

8. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Sanne van Paassen één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Den Bosch worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

No, thanks!

Contact